Bällstaån Bällstaågruppens hemsida


Inledning
Samarbete
Kartor
Fotografier
Föroreningar
Undersökningar
Nälsta dike
Aktuellt
Vad kan du göra?

Litteraturlista


Kartor över Bällstaån

Bällstaåns längd är ungefär 10 km. Den börjar i Jakobsberg och rinner sedan genom Järfälla, Stockholm, Solna och Sundbyberg. Efter att ha passerat genom Solvalla, där åvattnet används i dammarna inne på travbanan, slutar ån i Bällstaviken.

Ytan på det område som vattnet kommer ifrån är omkring 36 km2. En stor del är bebyggelse, både villaområden och tätbebyggelse, främst i Tensta och Jakobsberg. Inom avrinningsområdet finns också en hel del industrier, framförallt i Lunda och Bromsten. Två ganska stora biflöden kommer till ån, Veddesta dike i Järfälla och Nälsta dike i Stockholm.

Ån går i en 1,4 km lång tunnel under Spånga centrum, och några korta bitar av huvudfåran är kulverterade. Nedanför Spånga ligger marken lågt och ån är viktig för att hålla undan vatten från bebyggda områden. Under lång tid har diknings- och torläggningsföretag bedrivits också i andra delar av avrinningsområdet.

Översiktskarta (öppnas i nytt fönster)
Höjdkarta
Flygbilder över Bällstaån från Barkarby till Bällstaviken
Diknings- och torrläggningsföretag
, lista och karta